IATF 16949

IATF更新情報(2021年8月12日付)

Stellantis(ex FCA & PSA)は、下記のクイックリファレンスガイドと画面イメージを更新し公開しました。

・Stellantis(ex FCA)スコアカードクイックリファレンスガイド– 2021年7月
・Stellantis(ex FCA)スコアカード画面画像– 2021年7月
・Stellantis(ex PSA)スコアカードクイックリファレンスガイド– 2021年7月
・Stellantis(ex PSA)スコアカード画面画像– 2021年7月